Transició Ecològica destina 600.000 euros a la promoció i creació de comunitats energètiques

641
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

La Conselleria de Transició Ecològica ha publicat l’ordre de bases corresponent a les ajudes per a la promoció i constitució de comunitats energètiques i realització d’estudis energètics de potencial de generació amb energies renovables en l’àmbit local.

Les ajudes, de 600.000 euros, es concreten en tres línies d’actuació. En primer lloc, les actuacions relatives a estudis energètics de potencial de generació amb energies renovables al municipi. En segon lloc, les actuacions de promoció i difusió de comunitats energètiques a l’àmbit local per donar a conèixer a la ciutadania els seus beneficis ambientals, econòmics i socials, i, finalment, una línia dedicada a la creació i constitució de comunitats energètiques renovables promogudes pels ajuntaments de Comunitat Valenciana.

Dins aquesta darrera, es contemplen actuacions relacionades amb els processos participatius amb la finalitat de cercar i integrar els membres de la comunitat d’energies renovables, actuant cada ajuntament com a promotor del projecte; la cerca d’emplaçaments de les instal·lacions, tecnologies, disseny de projecte i estudis tècnics i de viabilitat; i assistència a la constitució i la formalització de la comunitat d’energies renovables.

La Conselleria de Transició Ecològica promou diferents estratègies per tal de reorientar el model productiu, impulsant la descarbonització, l’eficiència energètica, el desplegament i la integració de les energies renovables, l’electrificació de l’economia, el desenvolupament de l’emmagatzematge d’energia i l’economia circular.

En aquest sentit, el departament de Mireia Mollà ha remès al pla d’estalvi energètic del Ministeri una sèrie de propostes, com permetre l’autoconsum col·lectiu en 5 quilòmetres per a comunitats energètiques i la regulació de la figura jurídica per facilitar la creació i funcionament de aquestes comunitats.