Tots els ajuntaments de la provincia se podran beneficiar del pla d’ocupació conjunt entre ajuntaments, diputació i govern autonòmomic

632
PUBLICITAT

-Nota de premsa de la Diputació-

Tots els ajuntaments de la província de Castelló podran beneficiar-se del Pla d’Ocupació Conjunt de les administracions valencianes en el qual la Diputació de Castelló inverteix 547.800 i que permetrà contractar prop d’un miler de persones desocupades per a l’execució d’obres o serveis d’interès general o social. Les bases d’aquesta iniciativa conjunta entre la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments de la Comunitat s’aprovaran a la Junta de Govern de la Diputació de demà dimarts, dia 5 d’agost. A partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província aquesta mateixa setmana els ajuntaments comptaran amb un termini de 30 dies per sol · licitar.

El diputat de Promoció Econòmica, Vicent Sales, ha destacat “el flexible que és el Pla, per la facilitat amb què els ajuntaments podran acollir-se a aquesta iniciativa que pretén generar llocs de treball en els nostres municipis i millorar, a la vegada, la prestació de serveis d’interès general en els mateixos. Un cop els ajuntaments ho sol · licitin, qualsevol persona aturada d’aquest municipi inscrita com a demandant d’ocupació en el SERVEF pot beneficiar. Els contractes subvencionables tindran almenys dos mesos de durada i una jornada d’almenys 10 hores setmanals, i hauran de subscriure el 2014 sense perjudici que la seva durada pugui estendre a l’exercici següent “.

Cal assenyalar que la concessió de les ajudes s’efectuarà en règim de concurrència competitiva amb el límit de l’import sol · licitat pels municipis. La dotació s’assignarà als municipis de la província en funció de l’atur registrat en el mes de febrer de 2014. Els ajuntaments beneficiaris finançaran, almenys, una quantitat equivalent al 50% de l’ajut sol · licitada, finançada a parts iguals per la Generalitat i la Diputació.

-Actuacions o serveis d’interès general o social

Els treballadors seran contractats per a l’execució d’obres o serveis d’interès general o social. Es contemplen com a tals, de manera orientativa, en primer lloc els serveis d’utilitat col · lectiva, com ara millora i manteniment d’immobles, revalorització i manteniment d’espais públics urbans, transports col · lectius, serveis de proximitat, així com activitats que afecten la gestió de residus, gestió d’aigües, protecció i manteniment de zones naturals així com aquelles que incidisquen directament o indirectament en el control de l’energia.

“També són considerats serveis d’utilitat col · lectiva els relacionats amb l’oci i culturals, com ara els de promoció del turisme, desenvolupament cultural local, promoció de l’esport i sector audiovisual, així com el manteniment del patrimoni cultural”, ha explicat el diputat, qui ha conclòs amb l’explicació del tercer tipus de serveis que s’inclouen en aquesta iniciativa, els serveis personalitzats de caràcter quotidià. “Es tracta de serveis com la cura de nens, la prestació de serveis a domicili a persones incapacitades o majors, o l’ajuda a joves en dificultat i amb desarrelament social. Ja serà el propi ajuntament el que desenvolupi els programes de contractació que més necessiti d’acord a la realitat del seu municipi “.