Tornada segura a les aules a Benassal

852
Vista de Benassal
Vista de Benassal
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Benassal i la direcció del Col·legi Alcalde Fabregat han emés una sèrie de normes de cara a la tornada a les aules. Així, es busca un retorn a classe segur i amb totes les mesures higienicosanitàries enfront de la Covid19.

D’aquesta manera, s’indica que, en cas que algun alumne, alumna o personal del centre present símptomes compatibles amb la Covid19, no ha d’acudir al centre educatiu. Romandrà a casa fins que un professional mèdic indique el contrari. És tasca dels pares i mares prendre la temperatura als menors abans d’acudir a classe cada matí.

De la mateixa manera, s’han habilitat dispensadors de gel hidroalcohòlic en les entrades al centre per a assegurar la correcta desinfecció i rentada de mans de tota persona que entra al recinte educatiu.

L’ús de mascareta serà obligatori per a qualsevol xiquet o xiqueta a partir de primer de primària. El personal del centre i els pares o mares que hagen d’acudir per a realitzar qualsevol gestió hauran de portar-la en tot moment.

Per a poder rebutjar les mascaretes o els guants usats s’han col·locat papereres a pedal en diferents punts del col·legi.

A causa de la normativa sanitària actual, els pares i mares no podran acompanyar a l’alumnat a l’aula. En l’exterior del col·legi, s’han pintat les delimitacions de pas. També s’ha senyalitzat la preferència de pas i els itineraris de circulació en el centre. De la mateixa manera, per a evitar aglomeracions de pas, cada curs entrarà a una hora diferent. També s’ha habilitat més d’una entrada en funció del curs.

El present curs acadèmic, pares, mares i tutors dels menors, hauran de demanar cita prèvia per a reunions i tutories o tràmits administratius amb el centre.

Enguany, cada xiquet o xiqueta haurà de portar una botella d’aigua individual, ja que està prohibit l’ús de la font.

Les zones de més ús del col·legi, com poden ser banys, escales o poms de les portes, es netejaran i desinfectaran almenys tres vegades al dia. El conjunt del centre es netejarà i desinfectarà cada dia. Recordar que abans de l’inici del curs l’Ajuntament de Benassal ha realitzat una neteja en profunditat de tot el col·legi.

Indicar que les famílies podran mantindre contacte directe amb el centre en tot moment que ho necessiten per a resoldre qualsevol dubte que els sorgisca.

  • Transport escolar

Tant el col·legi com l’IES de Benassal reben alumnat de municipis pròxims de la comarca de l’Alt Maestrat. Per això, enguany els autobusos amb xiquets i xiquetes de col·legi i els que transporten a joves de l’institut, accediran al municipi per carrers diferents per a evitar aglomeracions de persones en els exteriors dels centres educatius.