Tírig ultima el Pla d'Ordenació Urbana
Tírig ultima el Pla d'Ordenació Urbana

L’Ajuntament de Tírig, amb Juanjo Carreres al capdavant, ha realitzat les últimes modificacions en el Pla d’Ordenació Urbana del municipi. Així, s’han delimitat les zones forestals i s’ha redissenyat el mapa urbanístic de la població.