Tírig licita l’obra d’asfaltat del Camí Catí

242
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Tírig trau hui mateix a licitació l’obra d’asfaltat del tram del Camí Catí pendent de millora. “Es tracta de l’obra que més m’ha costat tirar avant” ha indicat l’alcalde, Juanjo Carreres, fent al·lusió als múltiples tràmits i contratemps ocorreguts en els últims anys.

I és que, en 2018 es va presentar el projecte d’asfaltat del camí rural que uneix Tírig amb Catí, d’ús necessari per a ramaders i el pas de camions de mercaderies; així com per a veïns i veïnes de tots dos municipis que utilitzen serveis de l’un o l’altre. En aqueixa data es va aconseguir asfaltar 1 quilòmetre de la part del camí corresponent al terme de Tírig “però mancant un informe de Medi Ambient, en tractar-se de vies pecuàries, no es va poder continuar”. “Temps després aconseguim aquest informe favorable i ens trobem amb l’escull que al costat del camí discorre un barranc i la Conselleria d’Agricultura ens va demanar un nou informe, aquesta vegada de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer” ha assenyalat Carreres.

En aquests anys, des de 2018 fins a 2021, s’han realitzat millores graduals en el camí com la reparació de clots o desperfectes puntuals.

És ara, gener de 2021, quasi tres anys després d’aquell primer asfaltat, que el municipi ha aconseguit tots els informes favorables i “gràcies a l’Administració podem portar avant al projecte”. “Han sigut anys de problemes, reunions i treball dur per a dotar als veïns i veïnes de Tírig i Catí d’un camí d’unió en condicions òptimes de pas”, alguna cosa que no haguera sigut possible “sense l’ajuda de l’anterior Delegat del Govern Valencià a Castelló, Adolf Sanmartí, a qui des de l’Ajuntament de Tírig agraïm el seu suport per a poder traure l’obra a licitació”.

Assenyalar que la millora tindrà un cost de 154.998’45 euros, dels quals 123.008’49 euros provenen d’una subvenció de la Conselleria d’Agricultura i 31.989’96 euros els aporta l’Ajuntament de Tírig del PPOYS 2020 de la Diputació de Castelló.