Tírig convoca un concurs de graffitis amb motiu del 150 aniversari del neixement del pintor Puig Roda

282

L’Ajuntament de Tírig ha convocat un concurs de grafitti amb motiu del 150 aniversari del pintor Gabriel Puig Roda, nascut a la localitat al 1865. Puig Roda pintava escenes costumistes del seu temps i a Tírig hi ha un museu on es pot visitar la seua obra.

Els grafittis seleccionats, un total de 3, es pintaran en paret a una zona del Parc Infantil. Els membres del jurat tindran en compte criteris com disseny, originalitat, estructura i colorit.

L’Ajuntament de la localitat ha organitzat aquest concurs amb una doble finalitat, promocionar la gent jove que fa grafittis i també que siguen els propis autors els encarregats de la decoració del parc infantil.

Les edats dels participants estaran compreses entre els 14 i els 35 anys i es podran fer de forma individual o en grup fins a 3 components.

La temàtica tindrà que estar relacionada amb Puig Roda.

El plaç de presentació de bocets acabarà el 20 de març a les 14 hores, el jurat donarà a conéixer els premiats el 23 de març i aquestos seran pintats el 16 d’abril, sent l’Ajuntament l’encarregat de proporcionar els materials.