Subvencions de Diputació a pobles de menys de 10.000 habitants

464
PUBLICITAT

La Diputació de Castelló ha aprovat les “Bases relatives a la concessió de subvencions econòmiques a ajuntaments de municipis amb població inferior a 10.000 habitants”. La intenció, per concurrència competitiva, és ajudar a iniciatives locals vinculades a recursos educatius complementaris, transport de persones, promoció de l’envelliment actiu, salut i prevenció comunitària, iniciatives socials i iniciatives locals contra la despoblació. A més, també hi haurà ajudes per a Associacions de Mares i Pares d’Alumnes que presten serveis d’Escola Matinera.

La convocatòria se centra en sis programes. Serveis educatius complementaris, amb una partida de 500.000 €, és el primer. S’inclouen ací les Escoles Matineres, les Unitats de Conciliació Familiar i les Activitats Extraescolars. El segon programa és el de serveis relacionats amb l’envelliment actiu. Amb una quantitat de 200.000 €, fomenta les Obres de millora o condicionament d’immobles habilitats com a Clubs de Persones Majors i les Iniciatives de Promoció de l’Envelliment Actiu. Els altres quatre programes són Iniciatives locals contra la despoblació (amb 200.000 €), Programes de transport de persones (amb 400.000 €), Programes de salut i prevenció (amb 70.000 €) i Iniciatives socials (amb 50.000 €).