La foto. Despreniments a Forcall

132
Solsida a l'accés a Saranyana
Solsida a l'accés a Saranyana