S’asfalten els camins rurals de Morella afectats per temporals

348
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

Com ja es va informar, un total de vuit camins del terme municipal de Morella estan sent arreglats, per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, dintre del seu programa de recuperació de camins afectats per la tempesta Filomena. En el cas de Morella les actuacions avancen a molt bon ritme i suposen una inversió que ascendeix a més de 109.000 euros i contempla la millora dels vials afectats per aquella nevada i dels quals l’Ajuntament de Morella havia demanat el seu condicionament.

Es recorda que les intervencions previstes són, en part o la totalitat, dels següents camins rurals municipals: Camí del Nogueral (formigonat en una part i asfaltat a la resta), Camí de Santa Llúcia a l’Heliport (repàs i asfaltat), Camí de Xiva a Forcall (formigonat), Camí de la Carcellera-Palos (repàs i asfaltat), Camí de 4 camins (repàs i asfaltat), així com el repàs de les pistes de Llívis-Torre Querol, Masos del Garro, Campello i Guimerans i, per últim, el camí de Moya-Muixacre-Fusters-Bartolo.

En estos moment ja s’han executat, a part de les actuacions en les pistes de terra, les millores del paviment tant del camí de Santa Llúcia que transcorre entre els dos trams d’aqüeducte de Morella, així com l’entrada al camí rural de la Carcellera per la zona nord. Tota la xarxa de camins rurals de Morella és molt important degut al gran nombre d’explotacions i quilòmetres a que dona accés.


Des del servei de whatsapp Morella informa es va informant de les diverses actuacions, ja que durant els treballs part o la totalitat dels camins queden amb accés tallat. A la vegada, des de la regidora de desenvolupament rural es gestiona amb les finques si durant eixos moments tenen alguna necessitat, tot i que es tracta de poc temps degut a la rapidesa dels treballs, tal com estan coordinats.

El regidor Joel Pascual destaca que ‘’s’està realitzant un gran treball que era molt necessari. En els últims anys totes les administracions estem fent un esforç important per millorar la xarxa de camins rurals. S’ha millorat la coordinació amb els serveis de Diputació i és molt important que, des de la Conselleria, es tinga este suport per revertir alguns dels efectes del temporal en la xarxa de camins de Morella que és nombrosa i amb molts de quilòmetres i accessos a finques’’.

Per altra banda, cal destacar que avui comença un nou taller d’ocupació a Morella amb 10 persones en la rama forestal. Des d’este equip, en els propers mesos es realitzaran actuacions de millora en el conjunt de monts públics de Morella, així com en altres àrees més de l’entorn urbà de tot el terme. En este aspecte també es remarcable el treball que està realitzant la brigada Emerge la qual ja ha efectuat importants intervencions en diverses zones de la pedania d’Ortells, així com en l’eixida sud de Morella, tant en l’accés de l’antiga cooperativa com en la Teuleria. Properament tenen previst actuar en espais de Xiva.