L’Ajuntament de Tírig ha rebut la notificació de la Conselleria de Sanitat en la qual s’aprova la reforma del consultori mèdic de la localitat. L’alcalde, Juan José Carreres, ha indicat que se substituirà la porta d’accés, es canviaran les portes interiors de pas, es redistribuiran els vàters, s’eliminaran les humitats, es repararan les fissures, es pintarà t i s’habilitarà un magatzem per a material sanitari. Així mateix, es realitzarà la reforma del sistema de climatització.