La Generalitat millora l’accés a Atzeneta des de Les Useres

151

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, acompanyada pel director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carles Domingo i per alcalde d’Atzeneta, Santiago Agustina, ha visitat les obres que en matèria de mobilitat i seguretat viària ha dut a terme la Conselleria al terme municipal d’Atzeneta.

En declaracions de Salvador, des del Consell “estem vertebrant el territori amb inversions en actuacions que milloren les infraestructures dels municipis d’interior”, com és el cas d’Atzeneta, d’uns 1.400 habitants, de la comarca del Maestrat, a la província de Castelló.

Es tracta d’unes obres, molt demandades pels habitants del poble i de la comarca, que per primera vegada la Generalitat està abordant per millorar la qualitat de vida i la connectivitat dels veïns.

Referent a això, Salvador ha declarat que “hem atès unes reivindicacions històriques que estan en el marc de les actuacions de la conselleria en la seua funció de vertebrar el territori”.

Ha puntualitzat que la província de Castelló es caracteritza per tindre un alt percentatge de municipis menuts i, precisament, el municipi d’Atzeneta de la comarca del Maestrat és un dels exemples de pobles d’interior on “es necessita que invertim i contribuïm a millorar la qualitat de vida i millorar la mobilitat de les persones “.

Unes inversions que, en paraules de la consellera, “econòmicament semblen menors però tenen un impacte molt important en la vida quotidiana de la gent perquè, en aquest cas, dignifiquen l’entrada del municipi, calmen el trànsit i garanteixen la seguretat viària”.

La millora d’un poble d’interior

Les obres han consistit en una actuació de 200 metres de millora en el tram de vorera existent a l’entrada de la travessia des de Les Useres, a l’avinguda de Sant Isidre, per on circulen una mitjana de 440 vehicles diaris.

Amb aquesta obra, la conselleria completa les seues actuacions a la construcció del passeig de vianants que comunica la població d’Atzeneta des de la seua eixida cap a Les Useres, per l’Avinguda de Sant Isidre, fins a creuar la riera d’Atzeneta en els accessos a El Castell. Aquest passeig té continuïtat per la marge esquerra de la carretera cap al poble per les voreres existents en l’esmentada avinguda però, en el referit tram, marge dret, la vorera no compleix amb les condicions mínimes de seguretat per als usuaris d’aquesta zona de passeig dels seus habitants.

En conseqüència, s’ha construït una vorera i s’han disposat escocells, a part de la seua funció habitual, per reduir l’ample de la calçada i moderar amb això la velocitat dels vehicles. Amb l’ànim de reforçar aquest efecte de moderació de velocitat, s’ha pintat un eix central continu amb zona intermèdia en vermell entre les marques vials blanques. El vial suposa una palpable millora en la seguretat, la comoditat i mobilitat dels vianants.