Rubén Prades, trombó solista al concert de Santa Cecília de la Banda simfònica del Conservatori Superior de Castella i Lleó

1392
Rubén Prades interpretant el concert per a trombó i orquestra de Salvador Brotons
PUBLICITAT

El passat diumenge 21 de novembre, el músic i professor del Conservatori Superior de Música de Castella i Lleó, Rubén Prades, va interpretar com a solista el concert per a trombó i orquestra de Salvador Brotons amb la banda simfònica del conservatori, en el concert de Santa Cecilia. El recital coincidia amb el XXVè aniversari l’estrena de l’obra i el propi compositor hi va estar present.

La inclusió d’aquesta obra al repertori del concert venia arran del Treball Fi de Màster que Prades va presentar per al Màster en Música Hispana de la Universitat de Valladolid cursat l’any passat: Evolució històrica del concert per a trombó i orquestra de Salvador Brotons i anàlisi de l’obra.

Segons Rubén Prades, es tracta d’un concert llarg (al voltant de 25 minuts), que segueix una estructura simètrica (el primer moviment és ràpid, el segon i el quart són lents i el central té un caràcter grotesc), un esquema atípic que requereix molta exigència del solista. I és que Brotons va escriure la peça en el moment àlgid de la carrera de Ricardo Casero, el músic que la va estrenar.

No obstant això, Prades ha fet una valoració molt positiva tant del concert com de la presència de Brotons a Salamanca al llarg del cap de setmana. A propòsit s’han organitzat conferències, activitats i grups de cambra amb el compositor, tota una experiència tant per a l’alumnat com per al professorat.

La preparació d’aquest concert també s’ha fet en condicions excepcionals. La banda simfònica ha assajat per separat al llarg del mes d’octubre (vent metall i vent fusta). Els assajos del novembre s’han fet a la sala simfònica del conservatori, per tenir més espai. Tot i que les mampares de protecció ja s’han eliminat, no s’han deixat de banda mesures com la presa de temperatura a cada assaig, la distància i la ventilació.

El concert suposa la culminació de tot el treball realitzat de Rubén Prades, tant en el terreny teòric com en l’interpretatiu. El músic vilafranquí més internacional va entregar una còpia del treball a Salvador Brotons i també ha manifestat la intenció de deixar una còpia del seu treball a l’Ajuntament de Vilafranca com a  material de consulta.

Homenatge de la banda simfònica del Conservatori Superior de Música de Castella i Lleó i de Ruben Prades a Salvador Brotons