Reforçaran la senyalització per previndre incendis forestals

322
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

La conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha reforçat la senyalització en matèria de prevenció d’incendis forestals en les muntanyes de la Comunitat Valenciana.

Així, s’estan instal·lant senyals verticals metàl.liques de precaució amb una il·lustració d’avís del risc d’incendi en substitució de les existents en mal estat i s’estan col·locant unes altres de noves en determinades àrees on s’ha considerat necessari intensificar la presència del missatge. A més, s’ha creat una nova senyalització per als paellers, en les que s’alerta de les restriccions d’ús.

En tot cas, el Consell recomana no deixar residus després de passar el dia en la muntanya o després d’estar d’acampada, i dipositar-les en contenidors o papereres i, si és necessari, portar-los en el cotxe i tirar-los a la volta a casa. Els vidres i llandes poden produir un incendi i, en especial, les puntes de cigarret han d’apagar-se bé i mai tirar-se al sòl.

Altres mesures de seguretat que es poden prendre són estacionar el vehicle en els llocs indicats i, si no hi ha zona d’aparcament, no estacionar sobre vegetació seca o morta ni aparcar sempre en la direcció d’eixida per a facilitar una possible evacuació, i mai interrompre o dificultar el pas a altres vehicles en els camins i pistes, que són fonamentals per a l’accés dels mitjans d’extinció.

A més, es poden aprofitar les instal·lacions preparades i habilitades per a encendre foc en les àrees recreatives, els refugis i les zones d’acampada, però fora d’estos llocs està prohibit fer-ho, i en preemergència de nivell 3 no es pot fer foc en cap zona. També està prohibit tirar petards dins de les zones forestals i a menys de 500 metres.

Una forma diferent de disfrutar de la muntanya és anar d’acampada, i, en aquest sentit, en la Comunitat Valenciana, està prohibida l’acampada lliure, per la qual cosa únicament es poden col·locar tendes de campanya en els llocs habilitats i autoritzats. A més, convé tindre precaució amb els elements que produïxen llum o calor per mitjà de combustibles inflamables, i buscar una superfície lliure de vegetació per a recolzar-los i apagar-los sempre si no hi ha ningú vigilant.