Signatura del Conveni

La delegada regional de Red Eléctrica d’Espanya a la Comunitat Valenciana, Maite Vela, i els alcaldes de sis municipis de la província de Castelló han signat a Forcall un conveni marc de col·laboració en matèria de responsabilitat corporativa.

Red Eléctrica
Red Eléctrica

En virtut d’aquest conveni, la companyia destinarà 78.000 euros per al desenvolupament d’iniciatives de caràcter social i cultural en aquestes localitats de Castelló per on discorreran les noves línies elèctriques Mesquita-Morella i Mudéjar-Morella.

Aquest acord suposarà el desenvolupament d’un pla, les activitats s’han formalitzat en convenis específics, que té com a objectiu la creació de valor directe en els municipis de Castelló implicats en el desenvolupament d’aquests projectes.

Cada municipi rebrà 13.000 euros que aniran destinats a:
– Zorita del Maestrazgo: equipament d’un parc infantil i de gent gran.
– Palanques: adequació de les instal·lacions de la piscina municipal.
– Villores: remodelació del centre social polifuncional municipal.
– Todolella: instal·lació d’un parc saludable.
– Forcall: dotació d’equipament per a residència de la tercera edat.
– Morella: instal·lació de nova sala polivalent al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.

Aquesta actuació s’emmarca en la política de Responsabilitat Corporativa de Xarxa Elèctrica d’Espanya, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament econòmic i social sostenible, al foment del progrés, la cultura i el benestar social amb l’objectiu de crear valor de manera permanent a les zones on és present.

-Unes infraestructures necessàries per al reforç de la xarxa de transport

Les línies elèctriques de transport de 400 quilovolts (kV) Mesquita-Morella i Mudéjar-Morella estan recollides en la “Planificació dels sectors de Gas i Electricitat 2008-2016” i incloses en el programa anual d’instal·lacions de la xarxa de transport aprovat per el Ministeri d’Indústria el desembre del 2012.

Aquestes infraestructures són necessàries per reforçar el mallat de la xarxa de transport i, en conseqüència, millorar la seguretat i qualitat del subministrament en el conjunt del sistema elèctric peninsular ia la província de Castelló.
Per al desenvolupament d’aquests projectes, que compten amb una inversió de 27,7 milions d’euros a la província de Castelló, Xarxa Elèctrica d’Espanya ha arribat a acords amb la gran majoria dels propietaris particulars i amb totes les administracions locals.

Els eixos Mesquita-Morella i Mudéjar-Morella són línies de doble circuit de 400 kV que discorren compactades en una sola línia de quàdruple circuit en el seu traçat per la comarca dels Ports, amb l’objectiu de minimitzar així l’impacte ambiental sobre el territori.

Les instal·lacions compten amb totes les autoritzacions pertinents i els treballs de construcció es van iniciar el passat mes de febrer.