Quines línies elèctriques deuran adaptar-se a les prescripcions tècniques per a la protecció d’aus?

791
Quines línies elèctriques deuran adaptar-se a les prescripcions tècniques per a la protecció d'aus?
Quines línies elèctriques deuran adaptar-se a les prescripcions tècniques per a la protecció d'aus?
PUBLICITAT

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana un llistat amb les línies elèctriques situades en àrees sensibles per a l’avifauna que hauran d’adaptar-se a les prescripcions tècniques per a la protecció de les aus.


Amb este tràmit, les empreses distribuïdores, que són les que han facilitat la informació a la Generalitat, podran optar a les ajudes del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a la correcció d’estes línies.

L’electrocució en línies elèctriques és una de les principals causes de mortalitat no natural d’aus, sent els rapaços especialment sensibles a este problema.

En 2017 es van registrar 227 electrocucions de fauna salvatge en la Comunitat. La major part dels casos va registrar-se a la província de València (98), seguida d’Alacant (85) i Castelló (48). Les aus són el grup de fauna més afectat, amb 224 casos registrats, pertanyents a 23 espècies diferents.

Enguany es van registrar huit electrocucions d’espècies amenaçades: sis d’águila de panxa blanca (Aquila fasciata) i dos d’àguila pescadora (Pandion haliaetus), ambdós catalogades com vulnerables en el Catàleg Espanyol i Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades (Reial Decret 139/2011 i Decret 32/2004, de 27 de febrer, respectivament).

En el cas de l’águila de panxa blanca -la principal causa de mortalitat del qual coneguda és l’electrocució- tots els anys es registren accidents d’este tipus a la Comunitat, amb 54 casos acumulats en els últims deu anys.

Quant a correccions de suports perillosos, en 2017 es van corregir 61 suports elèctrics com a conseqüència d’electrocucions i 16 correccions per part de la Generalitat Valenciana.