Quines carreteres vol millorar la Diputació a Els Ports?

831
Quines carreteres vol millorar la Diputació a Els Ports?
Quines carreteres vol millorar la Diputació a Els Ports?
PUBLICITAT

El govern provincial ja ha realitzat obres en la carretera de la Canà i en la carretera que uneix Olocau a la Todolella. A més, s’està avançant en el projecte d’ocupació dels terrenys per a la carretera que uneix La Mata fins al límit de la província i que ve a vertebrar la connexió amb Aragó.

Així, queden pendent cinc actuacions que són:

– CV-117. Morella a Xiva de Morella. Reforç del ferm i millora de la seguretat vial PK 0+000 A PK 2 +700. 526.831 euros

– CV-105. La Sènia a Torremiró per Castell de Cabres. Millora de la plataforma i reforç del firme. PK 12+200 A 14+950. 615.000 euros

– CV-111. Accés a Vallibona des de la N-232. Reforç de ferm i millora de la seguretat vial. PK 1+700 A PK 10+700. 800.000 euros

CV-100 Rossell. Modificació traçat, pavimentació i millora seguretat vial tram PK 15+750 a 16+150. T de Rosell. Import 222.216,54 euros

– CV-145. Vilanova d´Alcolea. Ampliació calçada i millora seguretat vial, tram PK 9+750 a PK 10+850 en carretera CV-145. T de Vilanova d’Alcolea. Import de 165.050,80 euros