Quasi un milió d’euros per a projectes Leader a Alt Maestrat i Els Ports

460
PUBLICITAT

-El GAL Altmaesports és l’encarregat de la gestió i presentació de projectes a les ajudes

El Grup d’Acció Local (GAL) Altmaesports Leader ha informat de la publicació avui mateix en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la convocatòria d’ajudes Leader 2020. Destacar que la dotació pressupostària per a la zona rural Leader 2 que comprén el GAL Altmaesports és de 953.439,77 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el DOGV. En l’actual situació d’Estat d’Alarma per la pandèmia de Coronavirus, aquest termini ha quedat suspés.

Des d’Altmaesports s’informa que poden ser beneficiàries de les ajudes persones físiques o jurídiques de caràcter privat, agrupacions sense personalitat jurídica, persones de dret públic de base associativa, entitats de dret públic de caràcter local o comarcal com a ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors, i societats o associacions de dret privat.

Les empreses no agrícoles poden optar a ajudes d’un 100% del total fins a 60.000 euros per a la creació de noves empreses i d’un 20% o 30% per a la millora d’empreses ja existents en funció de si són mitjana empresa o persona física o petita empresa respectivament. De la mateixa manera, les empreses agroalimentàries poden optar a ajudes per a la creació o millores d’empreses ja existents del 40% o 30% per a persones físiques o petita empresa segons el producte final i del 30% per a mitjanes empreses.

Perquè la concessió d’ajudes siga possible les inversions han de realitzar-se en les anualitats 2020, 2021 i 2022.

Per a més informació sobre la convocatòria d’ajudes, terminis i com sol·licitar-les es pot contactar amb el grup Altmaesports Leader.

Més informació ací