Quant ha plogut?

1192
Dades d'Aemet fins les 21h del dia 19
Dades d'Aemet fins les 21h del dia 19

Mapa d’Avamet:

Precipitació acumulada a les estacions d'Avamet el 19 d'octubre
Precipitació acumulada a les estacions d’Avamet el 19 d’octubre
Dades de les estacions d'Avamet el dia 19 d'octubre
Dades de les estacions d’Avamet el dia 19 d’octubre

Dades de les estacions agrupades en Meteoclimatic