Projecte de rehabilitació de la coberta de l’església de Sant Pere Apòstol de Cinctorres. Fase II

990
RESTAURACIÓ ESGLÉSIA CINCTORRES
PUBLICITAT

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que dirigeix Vicent Marzà, finançarà el projecte de rehabilitació de la coberta de l’església de Sant Pere Apòstol de Cinctorres, segons la resolució de 10 d’agost de 2018, de la Direcció general de Cultura i Patrimoni, per la qual es concedeixen subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana. Aquesta obra està subvencionada amb un import de 40.000 euros, acabant el termini d’execució de la mateixa el pròxim 15 de novembre.

Es tracta d’un Bé de Rellevància Local per declaració genèrica, que pertany al bisbat de Tortosa.

L’església parroquial de Sant Pere Apòstol data del segle XVIII, és d’estil barroc i compta amb una planta de saló de considerables dimensions; la seua façana està rematada per un perfil mixtilini i es troba flanquejada per dues torres. L’actual església tal com ha arribat als nostres dies es construeix per la necessitat que sorgeix als segles XVII i XVIII a causa de l’increment de la població i bonança econòmica de la zona.

Rendeix tribut al Sant del que hereta el seu nom; aquest es presenta sobre la seua porta en forma d’escultura, configurant un dels elements més destacats de la seua empedrada façana.

A l’interior de l’església es troben frescs d’Oliet i Cruella, així com peces d’orfebreria, creus gòtiques de plata dels Santalínea, un punxó de Morella del segle XV, un calze de l’any 1.597, un llenç de l’any 1.630 i el Lignum Crucis de l’any 1.664. També guarda rics ornaments litúrgics i dos rosaris d’or portats des de Manila pel frare cinctorrà José de la Torres, l’any 1.754.

Abans de l’actuació, l’església parroquial presenta lesions centrades en la seua coberta degudes a humitats generalitzades per filtració d’aigua, sent la zona més afectada la corresponent a les voltes del costat de l’epístola, a causa d’un deficient estat de conservació de la coberta i la sagristia.

ú

El projecte de rehabilitació de la coberta de l’església se centrarà en la neteja dels rius de la citada coberta, repàs del cobriment de teula de tots els rius, reparació dels punts de trobada dels rius amb les torres i el mur creuer, així com duplicar les bigues de fusta a les zones amb deformacions i amb excés de llum, i solucionar el problema dels tèrmits a la zona dels campanars.