Programa de les Festes de Vilafranca del divendres 10 d’agost

131