Programa de les Festes de Vilafranca del dimarts 14 d’agost

132