Programa de les Festes de Vilafranca del dijous 16 d’agost

131