Portell publica les bases per a una borsa de peons de serveis múltiples

638
Portell de Morella
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Portell ha fet públiques les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació de peons de serveis múltiples. Les principals funcions a realitzar seran el manteniment de parcs i jardins, la neteja viària i les labors de manteniment de les instal·lacions municipals.

Per a poder accedir a la borsa cal estar en disposició del certificat escolar i del permís de conduir. Les persones interessades hauran de passar un examen d’oposició que consistirà en un examen amb 30 preguntes tipus test i un exercici pràctic.

Per formalitzar la inscripció cal fer un pagament de 30€ en concepte de taxa de participació en processos selectius de Portell de Morella afegint el nom complet dels aspirants i assenyalant “proba selectiva”.

Per sol·licitar més informació cal adreçar-se al propi ajuntament a través del telèfon 964 17 87 79 o per correu electrònic aytoportell@gva.es