Portell farà un estudi serològic de Covid-19 a la població empadronada

349

L’Ajuntament de Portell finançarà la realització d’un estudi serològic a la població empadronada. Es farà el dissabte dia 27 als censats al poble D’aquesta manera es comprovarà la presència d’anticossos de Covid-19 a la sang.