Portell al web Castelló Arqueològic

300
JACIMENT PORTELL
PUBLICITAT

La Diputació de Castelló ha editat el web Castelló Arqueològic en el qual es poden consultar alguns dels jaciments arqueològics més destacats de la província. Entre ells figura Portell amb un assentament del Ferro Antic, datat en el segle VII a.n.e. anomenat En Balaguer, i que les excavacions han considerat que es tracta del tipus conegut com a Casa-Torre.

Per a accedir a la informació es pot clicar ací: http://www.castellonarqueologico.es/yacimientos/els-ports/en-balaguer/

El jaciment es troba en la zona mitjana de les llomes que formen el pla d’En Balaguer. Està format per dos assentaments cronològicament diferents, però separats escassament per una desena de metres.

La primera ocupació s’inicia en el segle VII a.n.e. i s’estructura al voltant de la construcció central, un edifici anomenat «casa torre», amb departaments de mesura mitjana i xicoteta amb sòcol de pedra i continuat en tova.

La casa torre té la planta rectangular però acabada en absis. Podria tenir una altura superior que serviria de residència familiar.

La segona ocupació es produeix en el segle II a.n.e., està molt arrasada, per la qual cosa es conserva poca altura. És un edifici de planta rectangular amb habitacions de diverses mesures.

En aquest edifici destaca la presència d’un graner sobreelevat. Es construeix en una trama de quatre murs paral·lels, la trama permetia corredors d’aire, evitant així la humitat. Sobre ell hi hauria un pis de fusta sobre el qual es dipositarien els cereals.