FEU CLIC ACÍ PER CONSULTAR LES BASES

La Diputació ha engegat aquest programa per a la rehabilitació d’habitatges dels municipis de la província de Castelló.
Aquest pla va destinat a la concessió d’ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d’habitatges que constitueixen l’habitatge habitual per al propietari, situades en municipis de la província de Castelló que compten amb una població inferior a 20.000 habitants.
L’objectiu d’aquest pla és millorar la qualitat de vida dels habitants dels nostres municipis així com per a la reactivació de les activitats de col·lectius professionals del sector de la construcció, lampisteria i electricitat, amb especial èmfasi en el foment de l’ús de la ceràmica.
Objecte de la subvenció:
Aquells habitatges l’antiguitat dels quals supere els 20 anys.
Beneficiaris:
La persona física que sigue propietari de l’habitatge, que visca en la mateixa i que constitueixi el seu habitatge habitual. Haurà d’estar empadronat en aquest habitatge almenys durant els tres últims anys.
Actuacions subvencionables:
  • Reforma interior de la distribució de l’habitatge, sense afectar a l’estructura.
  • Canvi/substitució de revestiments i paviments interiors de l’habitatge.
  • Canvi/substitució o millora de les instal·lacions de lampisteria, electricitat, sanejament i ventilació.
  • Substitució de la fusteria interior.
  • Substitució de la fusteria exterior i acristal·lament.
  • Reparacions en cobertes.
  • Instal·lació de calefacció, modificacions i millores tendents a reduir el consum energètic.
  • En general, totes les obres i instal·lacions per a l’adaptació al resultat de la inspecció tècnica de l’edifici (I.T.E.).
  • En general obres i instal·lacions per a la millora del resultat de la Certificació Energètica.
Queden excloses les obres de reforma en tots els elements constructius diferents de l’ús d’habitatge com poden ser garatges, trasters, piscines, terrasses, paellers, casetes d’eines, etc…
Publicació de la convocatòria en el B.O.P. nº 18 d’11/02/2016.
Termini de sol·licitud: finalitza el 30/09/2016.
El proper 18 de febrer tindrà lloc una reunió informativa en el CEDES de Vall d’alba a les 10,00 hores dirigida tant per a representants de l’Ajuntament com para professionals del sector de la construcció, lampisteria, electricitat, etc… és necessari inscriure’s en la jornada informativa.
Inscripció:
Més informació: cedesaedl@dipcas.es – 964256681