Opinió de Compromís sobre “Vilafranca” i “Villafranca del Cid”

299
Regidors de Compromís a Vilafranca

-De Compromis per Vilafranca-

A l’acta del plenari de 13 de març de 2017 de l’ajuntament de Vilafranca, el grup Compromís va presentar una moció demanant l’aprovació per instar a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a emetre informe per establir com a denominació oficial única, la forma tradicional i valenciana de Vilafranca.

Per part de Compromís es va fer l’argumentació, la qual incloïa un repàs a anteriors iniciatives, així com la lectura del document de l’historiador Josep Monferrer, el qual argumenta amb la bibliografia corresponent la idoneïtat de la nostra proposta.

Presentats els nostres arguments, l’alcalde Òscar Tena pren la paraula. “Votarem en contra, la denominació bilingüe va ser un acord que es va adoptar per l’anterior alcalde i nosaltres encara la considerem vàlida, és compatible i hi ha gent que s’identifica amb una o una altra”.

Per part de Compromís res més a dir, sols dir que “pensem tot el contrari que l’alcalde”.

Posada la moció a votació, aquest va ser el resultat:
–3 vots de Compromís a favor de la denominació única del poble, VILAFRANCA.
–6 vots en contra del PSOE.
–Els 2 regidors de PP no van assistir al plenari.

La proposta va ser rebutjada.

Des de Compromís volem fer uns comentaris respecte a la votació i a la situació creada, tant a la denominació del poble com a la pertinença a la comarca dels Ports. 
L’acord per demanar la denominació bilingüe VILLAFRANCA del CID/VILAFRANCA, per aquest ordre, el va prendre la corporació presidida per Francisco Miralles.

Va ser la corporació presidida per Òscar Tena, la que el 17-6-2004 va donar compte del decret 82/2004 del Govern Valencià pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Villafranca del Cid.

La no aprovació de la denominació única de Vilafranca, farà que la confusió a l’hora d’identificar el nostre poble continue generant problemes de tota mena. Les diverses institucions públiques, el món del comerç, llibres de text, Internet, etc. cadascun emprant tota la variada “gama” de noms del nostre poble:
Villafranca del Cid, Vilafranca, Villafranca, Vilafranca del Cid, Vilafranca del Maestrat, Vilafranca dels Ports, qui dóna més.

Cal afegir que la decisió de denominar el poble bilingüe, posant primer i preferentment Villafranca del Cid ha aconseguit que la denominació Vilafranca siga marginal.

Respecte a la pertinença a la comarca dels Ports cal dir que el plenari de l’ajuntament va aprovar recentment, per unanimitat, instar a les autoritats de les diferents institucions Valencianes la inclusió del nostre poble a la dita comarca.
Estem esperant la solució definitiva, esperem no haver d’insistir.