Oferta de treball. Professor/a d’anglés a Morella

431
Borsa de treball a Morella
PUBLICITAT

S’han presentat, a Morella, les bases per a la contractació d’un o diversos llocs de treball com a professor/a d’anglés. S’ha establit un requisit mínim que consta d’haver de tindre una Llicenciatura o Grau universitari en Filologia Anglesa o Traducció i Interpretació Anglesa.

Es tracta d’un contracte temporal de duració determinada, a temps parcial o jornada completa, d’acord amb l’article 15.1 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre. La borsa tindrà una durada de dos anys.

S’han establit unes condicions per als aspirants que són les següents: tindre la nacionalitat espanyola, posseir la capacitat funcional per al compliment del treball, tindre més de 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa, no haver sigut separat del servei de qualsevol Administració Pública, no trobar-se en inhabilitació i disposar de títol o certificat del requisit mínim.

El termini de presentació és fins al dia 27 d’agost a les 14.00 h a la Plaça Sant Miquel, 3, Morella, o al correu electrònic ciseadmon@morella.net .

Per a més informació podeu consultar ací: https://www.morella.net/cise/wp-content/uploads/sites/4/2021/08/Bases-Oferta-Professor-a-angles.pdf