Obres de millora a Pereroles dins del pla de prevenció d’incendis

511
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

L’ajuntament de Morella ha previst una actuació de millora del camí d’accés a Pereroles dins del pla de prevenció d’incendis forestals. Així, les obres afectaran a més de 500 metres de la pista d’entrada als edificis d’aquest paratge que presenta alguns trams de dificultat per als vehicles d’extinció d’incendis. Cal explicar que, la previsió estima que les obres s’inicien la setmana que ve i finalitzen durant el mes de novembre.

Les actuacions proposades per a la seua millora consisteixen en l’adequació de vials que discorren pel paratge i la creació de franges laterals de protecció i tallafocs.

A més, compten amb un pressupost de 42.000 euros aproximadament. D’aquesta manera, es sufragaran amb l’ajuda de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i l’aportació de l’ajuntament de Morella amb el fons de millora dels monts públics, el qual es dota dels aprofitaments que generen estos.

El regidor de Desenvolupament Rural i Medi Ambient, Joel Pascual, ha destacat que “es tracta d’una millora important per a facilitar l’accés dels vehicles d’extinció” i ha afegit que “ a més de l’ajuda de la conselleria, l’ajuntament aporta la resta del pressupost amb el fons de millora en els monts públics que es dota dels aprofitaments d’estos monts”.

L’edil ha explicat que “el nostre terme municipal és molt extens i compta amb molta superfície de mont públic, el qual és necessari mantindre i actuar per a previndre els incendis”. Finalment, ha comentat que “periòdicament es realitzen actuacions de manteniment i prevenció d’incendis en les pistes i monts públics”.

Cal recordar que, el mont públic de Pereroles està situat a 12 quilòmetres de Morella i està inclòs dins d’una Zona Especial de Protecció d’Aus (ZEPA), així com d’un Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i forma part de la Xarxa Natura 2000.