El Parc Miner del Maestrat ja ha estrenat l’estació adaptada per al tren miner amb el que es disfruta de part de la visita. El Parc Miner, que se situa a La Torre d’en Besora i Culla fomenta la inclusió i millora així l’accessibilitat als vagons del “trenet”.