Nous danys obliguen a ampliar el pressupost per restaurar l’Ermita de Cinctorres

319
Restauració de l'Ermita de Cinctorres
PUBLICITAT

El Consell Parroquial de Cinctorres va presentar un comunicat el passat 26 de juliol. En aquest s’informa de l’aparició de noves situacions a l’hora de restaurar l’Ermita. 

El 9 de juliol, quan s’informava de l’inici de les obres, ja estava l’opció que en el pas del temps de la restauració anaren sorgint dificultats, i així ha sigut. El 21 de juliol es va realitzar una visita per part de l’equip tècnic on es va confirmar el deficient estat del campanar i dels contraforts i, per tant, la necessitat “d’ampliar la zona de restauració de la teulada a la zona del campanar”. 

Tot açò ha portat a un reordenament dels pressupostos, si abans l’import total de la restauració de l’ermita era de 25.666,52, ara serà d’uns 36.759,80.