Nou depòsit d’un milió de litres per a Tírig

259
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Tírig ha posat en marxa un nou depòsit d’aigua. L’alcalde, Juanjo Carreres, ha indicat que la infraestructura ha suposat 5 anys d’esforç i tràmits. Després de l’últim informe favorable de Sanitat Ambiental el nou depòsit s’ha connectat a la xarxa d’aigua potable. El depòsit millorarà el proveïment urbà i també el de les explotacions agropecuàries.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA