Municipis dels Ports tracten la problemàtica de l’aigua

847
Municipis dels Ports tracten la problemàtica de l’aigua
Municipis dels Ports tracten la problemàtica de l’aigua
PUBLICITAT

Ahir, alcaldes de la comarca dels Ports es van reunir a l’Ajuntament de Forcall amb Manolo Aldeguer, Director General de l’Aigua de la Conselleria de Medi Ambient, per a tractar diversos problemes relacionats amb l’abastiment d’aigua a la comarca.

Cal assenyalar que fa anys que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre es va comprometre a crear tres basses a la comarca (entre Forcall i Cinctorres, entre Vilafranca i l’Anglesola, i entre La Mata i Olocau) per a tot tipus d’ús: ramader, agrari, humà o recreatiu. Com que aquesta actuació no s’ha dut a terme, els pobles reunits proposen crear una Mancomunitat d’Aigua, unint els pobles amb dificultats d’abastiment i utilitzant pous en comptes de basses.

La reunió ha servit per a informar i debatre la situació amb el Director General de l’Aigua, i que Conselleria puga posar de manifest la situació actual davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. La intenció dels alcaldes ha estat denunciar la situació de paràlisi i confiar en la institucionalitat de Conselleria perquè reclamen a la Confederació que les actuacions es reprenguen. “La Confederació de l’Ebre engloba un territori molt extens. Des de Conselleria anem a jugar un paper d’intermediació i agilitació de tràmits perquè cal que tot estiga en ordre. El pla hidrològic ha de contemplar la possibilitat d’extraure eixa quantitat d’aigua que tu necessites del subsòl i la resta de necessitats. Per al pou de Forcall es porta sis anys tramitant la concessió de l’aigua i encara no la tenen. Anem a intentar tramitar-ho el més de pressa que es puga tot” ha apuntat Manolo Aldeguer.

Un altre aspecte tractat a la reunió ha estat la problemàtica del riu Cantavella al seu pas per Forcall, ja que es genera una acumulació important de graves que actua com a presa i fa escampar l’aigua arribant fins la depuradora i destruint camins. Des de Conselleria es plantejarà la retirada de les graves al llarg de més metres del cabdal del riu i la creació de tolls per a què a l’estiu córrega millor l’aigua i puga haver-hi millor hàbitat per a les llúdries.