Municipis dels Ports tracten la problemàtica de l’aigua
Municipis dels Ports tracten la problemàtica de l’aigua

Ahir, alcaldes de la comarca dels Ports es van reunir a l’Ajuntament de Forcall amb Manolo Aldeguer, Director General de l’Aigua de la Conselleria de Medi Ambient, per a tractar diversos problemes relacionats amb l’abastiment d’aigua a la comarca.

Cal assenyalar que fa anys que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre es va comprometre a crear tres basses a la comarca (entre Forcall i Cinctorres, entre Vilafranca i l’Anglesola, i entre La Mata i Olocau) per a tot tipus d’ús: ramader, agrari, humà o recreatiu. Com que aquesta actuació no s’ha dut a terme, els pobles reunits proposen crear una Mancomunitat d’Aigua, unint els pobles amb dificultats d’abastiment i utilitzant pous en comptes de basses.

La reunió ha servit per a informar i debatre la situació amb el Director General de l’Aigua, i que Conselleria puga posar de manifest la situació actual davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. La intenció dels alcaldes ha estat denunciar la situació de paràlisi i confiar en la institucionalitat de Conselleria perquè reclamen a la Confederació que les actuacions es reprenguen. “La Confederació de l’Ebre engloba un territori molt extens. Des de Conselleria anem a jugar un paper d’intermediació i agilitació de tràmits perquè cal que tot estiga en ordre. El pla hidrològic ha de contemplar la possibilitat d’extraure eixa quantitat d’aigua que tu necessites del subsòl i la resta de necessitats. Per al pou de Forcall es porta sis anys tramitant la concessió de l’aigua i encara no la tenen. Anem a intentar tramitar-ho el més de pressa que es puga tot” ha apuntat Manolo Aldeguer.

Un altre aspecte tractat a la reunió ha estat la problemàtica del riu Cantavella al seu pas per Forcall, ja que es genera una acumulació important de graves que actua com a presa i fa escampar l’aigua arribant fins la depuradora i destruint camins. Des de Conselleria es plantejarà la retirada de les graves al llarg de més metres del cabdal del riu i la creació de tolls per a què a l’estiu córrega millor l’aigua i puga haver-hi millor hàbitat per a les llúdries.