En la jornada d’avui ha tingut lloc el ple extraordinari on s’han sortejat les meses electorals. Novament, hi haurà tres districtes electorals a Morella, que seran la Casa Ciurana, l’Ajuntament de Morella i l’edifici del CISE. D’aquesta manera, els col·legis es repeteixen respecte a les eleccions del mes de desembre, mantenint-se el canvi que es va realitzar per motius d’accessibilitat. Cal recordar que a les eleccions municipals i autonòmiques es va votar a la Confraria dels Llauradors i en les generals es va canviar aquest lloc per l’edifici CISE. Resultat del sorteig:

DISTRICTE 1
PRESIDENTE: Juan Carlos López Corbacho
1R VOCAL: Ana María Gasulla Albalat
2N VOCAL: María Pilar Bordás Antolí
SUPLENTS
1R DE PRESIDENT: Carlos Milián Ortí
2N DE PRESIDENT: Francisco García Muñoz
1R de 1R VOCAL: Carlos Carceller Albalat
2N DE 1R VOCAL: Carol López Guimerá
1R DE 2N VOCAL: María Antonia Pascual Boldo
2N DE 2N VOCAL: José María García Ferrer

DISTRICTE 2
PRESIDENT: Juan María Prieto Valejo
1R VOCAL: María Josefa Julián Beltrán
2N VOCAL: José Luis Casero Sebastià
SUPLENTS
1R DE PRESIDENT: Yolanda Querol Amela
2N DE PRESIDENT: Rosa Boix Dolz
1R de 1R VOCAL: Adelina Gasulla Roca
2N DE 1R VOCAL: Celia Gloria Ortí Boix
1R DE 2N VOCAL: María Fe Ferrer Gonzalvo
2N DE 2N VOCAL: Andrea Monfort Querol

DISTRICTE 3
PRESIDENTA: Eva Barreda Marín
1R VOCAL: Bienvenido Buj Prades
2N VOCAL: Luz Marina Pitarch Julián
SUPLENTS
1R DE PRESIDENT: Joan Carles Marcobal Ripollés
2R DE PRESIDENT: Argimiro Manuel Guardiola Ferrer
1R de 1R VOCAL: Cecilia Escuín Troncho
2N DE 1R VOCAL: María Isabel Pallarés Albert
1R DE 2N VOCAL: Salomé Miralles Pitarch
2N DE 2N VOCAL: Miguel Adell Guardiola