Morella sorteja les taules electorals, consulteu els noms dels escollits

392

En la jornada d’avui ha tingut lloc el ple extraordinari on s’han sortejat les meses electorals. Novament, hi haurà tres districtes electorals a Morella, que seran la Casa Ciurana, l’Ajuntament de Morella i l’edifici del CISE. D’aquesta manera, els col·legis es repeteixen respecte a les eleccions del mes de desembre, mantenint-se el canvi que es va realitzar per motius d’accessibilitat. Cal recordar que a les eleccions municipals i autonòmiques es va votar a la Confraria dels Llauradors i en les generals es va canviar aquest lloc per l’edifici CISE. Resultat del sorteig:

DISTRICTE 1
PRESIDENTE: Juan Carlos López Corbacho
1R VOCAL: Ana María Gasulla Albalat
2N VOCAL: María Pilar Bordás Antolí
SUPLENTS
1R DE PRESIDENT: Carlos Milián Ortí
2N DE PRESIDENT: Francisco García Muñoz
1R de 1R VOCAL: Carlos Carceller Albalat
2N DE 1R VOCAL: Carol López Guimerá
1R DE 2N VOCAL: María Antonia Pascual Boldo
2N DE 2N VOCAL: José María García Ferrer

DISTRICTE 2
PRESIDENT: Juan María Prieto Valejo
1R VOCAL: María Josefa Julián Beltrán
2N VOCAL: José Luis Casero Sebastià
SUPLENTS
1R DE PRESIDENT: Yolanda Querol Amela
2N DE PRESIDENT: Rosa Boix Dolz
1R de 1R VOCAL: Adelina Gasulla Roca
2N DE 1R VOCAL: Celia Gloria Ortí Boix
1R DE 2N VOCAL: María Fe Ferrer Gonzalvo
2N DE 2N VOCAL: Andrea Monfort Querol

DISTRICTE 3
PRESIDENTA: Eva Barreda Marín
1R VOCAL: Bienvenido Buj Prades
2N VOCAL: Luz Marina Pitarch Julián
SUPLENTS
1R DE PRESIDENT: Joan Carles Marcobal Ripollés
2R DE PRESIDENT: Argimiro Manuel Guardiola Ferrer
1R de 1R VOCAL: Cecilia Escuín Troncho
2N DE 1R VOCAL: María Isabel Pallarés Albert
1R DE 2N VOCAL: Salomé Miralles Pitarch
2N DE 2N VOCAL: Miguel Adell Guardiola