Morella, protagonista del primer llibre editat per l’UJI de la col·lecció ‘Lanval’

349

– El director del projecte te com a onjectiu difondre textos valencians de l’època foral  

Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló ha editat el primer títol de la col·lecció «Lanval» (Lèxic Antic Valencià) que sota la coordinació del professor Vicent Garcia Edo té per objecte la transcripció i difusió de textos i documents valencians de l’època foral. Sota el nom ‘Llibre nou d’establiments de la vila i aldees de Morella 1519-1581, aquesta primera publicació realitza un estudi preliminar extens, que serveix per a conèixer millor el text original i emmarcar-lo en l’època en què es va promulgar.

En 1519, el Consell Municipal de Morella, que exercia la jurisdicció en nom del rei, va actualitzar un text amb més de dos segles d’antiguitat que recollia les ordenances o «establiments» per al bon govern de la vila i les aldees. La col·lecció té previst llançar enguany també l’edició del Llibre de Menescalia de Morella (segle XIV).

Actualment, només es coneix un manuscrit copiat de l’original, conservat a l’arxiu municipal de Castellfort. El nou llibre publicat per Publicacions de l’UJI inclou una transcripció completa del «Llibre Nou», incloses les addicions, on s’han pogut reconstruir la pràctica totalitat dels fragments que no es podien llegir fins ara per raons diverses; i finalitza amb un extens índex de mots-clau, per a facilitar l’accés als diferents temes tractats al llarg de l’articulat de l’obra.

El professor d’Història del Dret Vicent García Edo investiga des de fa molts anys camps diversos de la història i la documentació jurídica dels antics estats de la Corona d’Aragó, en especial entre els segles XII i XIV. En els darrers anys ha dedicat especial atenció a l’estudi de la gestació dels Furs de Jaume I i als orígens del dret aragonès (segles XI i XII), sobretot en la definició dels furs llatins extensos de Jaca i Saragossa, fonts principals, juntament amb el Fur d’Estella, per a la redacció de la versió original llatina dels Furs d’Aragó de 1247, atorgats per Jaume I.

Ara treballa en la reconstrucció del Llibre de Privilegis de Morella (1232-1396), que va ser destruït al segle XIX, tot i que li ha sigut possible recuperar la major part dels documents que contenia. Dins de la Fundació Germà Colón, participa del projecte «Lanval» per a recopilar i sistematitzar el lèxic valencià del segle XIII contingut en tots els documents jurídics originals arribats als nostres dies, en bona part ja publicats, però d’altres encara inèdits, que han de ser degudament transcrits i estudiats.

La Fundació Germà Colón Domènech de la Comunitat Valenciana és una institució de caràcter cultural creada en 2002 a partir de la donació de la biblioteca del professor Germà Colón (1928-2020) a la universitat pública de Castelló, la qual cosa possibilita l’accés als fons bibliogràfics acumulats al llarg de molts anys per un dels màxims especialistes en la filologia romànica. Publicacions de l’UJI ja li havia retut homenatge l’any 2014 amb l’edició del títol Homenatge a Germà Colón Domènech, amb 16 contribucions d’autoria diversa, i una cloenda biobibliogràfica elaborada per la professora María Pilar Perea.