Morella participarà al a reunió del 10 de novembre a Cinctorres sobre el Camí de la Canà

634
PUBLICITAT

-Nota de l’Ajuntament de Morella-

L’Ajuntament de Morella participarà en la reunió del proper 10 de novembre a Cinctorres, convocada per la Conselleria per donar solució al Camí de la Canà. Cal recordar que aquest vial presenta una doble problemàtica: el mal estat i la titularitat.

Des dels municipis de la zona s’espera que s’inicien els tràmits per canviar la titularitat de municipal a provincial, en vertebrar la comarca i travessar diferents municipis. A més, la Conselleria d’Obres Públiques ja ha anunciat el seu compromís d’assumir el 50% del cost de la reconversió a carretera, per la qual cosa s’espera que es done solució a aquests problemes històrics.