Aquestes obres han suposat la millora d’un dels pocs carrers del nucli urbà que quedaven per renovar

L’Ajuntament de Morella ha conclòs la renovació del Carrer Confraria, vial en el qual es troba l’històric edifici de la Confraria dels Llauradors i que també és important per a la circulació, ja que uneix el carrer la Font amb Sant Julià. Mitjançant aquestes obres, s’han substituït i millorat les instal·lacions subterrànies i la conducció d’aigües de la Costa Presó, a més de la pavimentació. Aquesta ha tingut un acabat que barreja el paviment rectangular amb un empedrat a les voreres i el terra, que simula l’antiga costa que existia al carrer. A més, s’ha millorat l’accessibilitat del vial.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, assenyala que “aquesta és una actuació important dins del Pla Municipal de Renovació Urbana, ja que les conduccions subterrànies presentaven moltíssimes deficiències i el carrer Confraria era pràcticament l’únic que no s’havia renovat integralment en els últims anys”. A més, afegia que “gràcies a aquesta intervenció s’han millorat les instal·lacions i conducció d’aigües, el paviment i l’accessibilitat d’un carrer que té molta importància, tant històrica, amb l’edifici de la Confraria, com per a la circulació, per exemple”. Finalment, ha volgut agrair la feina feta per la Brigada Municipal i la col·laboració dels veïns i veïnes.

Mitjançant aquesta intervenció s’han renovat les conduccions subterrànies, s’ha canalitzat l’aigua de les pluges per baix del carrer permetent una millor evacuació, com ja es va fer amb la intervenció al castell a través de la qual es va desviar l’aigua i es va reduir la quantitat que es congregava en aquesta zona i s’ha millorat l’accessibilitat, amb una ampliació les voreres, i la calçada. Aquesta última fase també ha servit per donar-li una major importància a l’edifici de la Confraria dels Llauradors amb els acabats a les voreres.

Aquesta obra ha complert els terminis marcats, desenvolupant-se durant uns quatre mesos. Cal recordar que l’Ajuntament de Morella va haver d’ampliar la Brigada Municipal, ja que un cop començades les intervencions, es van produir els despreniments de les pluges del mes de març en diferents punts del terme municipal. Gràcies a aquestes contractacions, també es va aconseguir que el ritme de les obres al Carrer Confraria fos el programat. En total, aquesta intervenció ha tingut un pressupost d’uns 100.000 euros.