Segons s’ha publicat al BOP del 29 d’agost, l’Ajuntament de Morella busca professor de gaita per a l’Escola Municipal de Música. Per a més informació consultar ací

VA SER NOTÍCIA A DIADIA