Morella al·legarà a la línia d’evacuació dels parcs eòlics Clúster del Maestrarzgo

693
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

En estos moments es troba en procés d’informació pública el projecte anomenat Clúster del Maestrazgo de l’empresa Forestalia que engloba un conjunt de 22 parcs eòlics en poblacions veïnes d’Aragó amb l’evacuació de l’energia a la Subestació de Morella (SAT Morella).

En el cas del terme de Morella, la zona on s’ubica la instal·lació transformadora és una zona molt saturada d’instal·lacions de transport. El fet de que ara es plantege crear un nou corredor per fer esta línia d’evacuació sense aprofitar els existents, des de l’Ajuntament de Morella, es veu com una opció no assumible, ja que es tracta de noves línies de 400kV, tenint una de les majors dimensions, i generant, per tant, importants afeccions. D’igual manera, fa que en altres municipis de la comarca dels Ports la línia d’evacuació de l’energia plantejada es projecta molt prop dels nuclis urbans.

Des de l’Ajuntament de Morella s’informa que s’estan ultimant les al·legacions per ser presentades la propera setmana i, tal com ja va traslladar l’alcalde, Rhamsés Ripollés,  a diversos veïns afectats, ‘ens sumarem a aquelles peticions i al·legacions d’aquells masos, molts d’ells habitats, que poden tindre afeccions de consideració’.

El primer edil, afegeix que ‘per part de Morella és el nostre deure presentar estes al·legacions per defensar els interesos del nostre municipi. No podem assumir estes propostes que generen importants afeccions, al no utilitzar corredors energètics ja existents. A més hem de tindre en compte que estem suportant tota esta carrega quan a més els projectes de generació estan en una altra comunitat autònoma’.

Aposta per les energies renovables
Per altra banda, l’Alcalde de Morella ha traslladat que ‘els projecte d’energies renovables són necessaris i estratègics per a nosaltres.’ De fet així es va aprovar en sessió plenària amb una Declaració Institucional al respecte i afegeix ‘Sabem, per l’experiència, la capacitat de generació d’ocupació que tenen estos projectes i necessitem tindre més sector industrial en la comarca. Estem treballant en que puguen arribar noves inversions de generació ací al municipi. No sols projectes de gran envergadura, sinó també iniciatives particulars i col·lectives. Totes les iniciatives que es puguen plantejar han de comptar amb la ‘participació, coneixement i col·laboració amb la gent del territori’.