Milloren les pistes i accessos a explotacions de Morella

664
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

El servei de maquinària de la Diputació de Castelló treballa durant 30 dies a diferents zones de Morella. Les tasques que desenvolupen tracten de condicionar les pistes d’accés a les explotacions ramaderes i durant estos dies els realitzen en la zona de la Vega del Moll. Aquest és un servei que ha millorat en els últims anys i ara està més adaptat a les necessitats del territori. A més, amb la coordinació de la regidoria de Desenvolupament Rural es complementen aquestos treballs quan és necessari amb altres tipus de maquinària.

El regidor de Desenvolupament Rural, Monts i Camins Rurals, Joel Pascual, ha destacat que “aquesta maquinària fa treballs molt necessaris de millora dels accessos a les explotacions, en les quals també han de circular vehicles pesants i voluminosos” i ha afegit que “les pistes necessiten un manteniment i, a través d’estos treballs, es poden condicionar molts accessos”.

A més, l’edil ha explicat que “des de fa uns anys demanàvem, des de l’Ajuntament de Morella, una millora d’aquest  i una millor coordinació, així com tindre en compte les necessitats i superfícies de cadascun dels municipis” i ha remarcat que “en el cas de Morella, és el més extens i amb més explotacions de la província”.  Finalment, Joel ha apuntat que “este veient com s’ha atés això i va millorant” i ha comentat que “en este cas disposarem de tala la maquinària durant 30 dies i es podrà fer una feina important en la zona”.
Cal explicar que la regidoria de Desenvolupament Rural està en contacte permanent amb el sector primari, les explotacions i els masos per a saber les necessitats d’aquestos. A partir d’aquesta comunicació, s’organitza el treball i es realitza una planificació plurianual per a condicionar l’extens terme municipal de Morella.

A més de la maquinària de la Diputació de Castelló, cal recordar que les brigades municipals també realitzen treballs de neteja forestal dels accessos a diferents nuclis de població del terme de Morella. Així, en les últimes setmanes s’ha treballat en diferents zones dels voltants de Xiva, Ortells, La Pobleta i Herbeset.