Millora als camins de Tírig

66
MILLORA DE CAMINS A TÍRIG

L’Ajuntament de Tírig, amb la col·laboració de la maquinària de la Diputació de Castelló, està millorant els camins del municipi com el Camí del Mig, el Camí de la Cova dels Cavalls i el Camí de la Cova del Mas d’En Josep entre d’altres.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA