INDÚSTRIA
  • La Direcció General d’Indústria concedeix aquesta subvenció a associacions d’àmbit multisectorial i comarcal
  • Deu associacions empresarials valencianes són les beneficiàries
  • La Direcció General d’Indústria concedeix aquesta subvenció a associacions d’àmbit multisectorial i comarcal
  • Deu associacions empresarials valencianes són les beneficiàries

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines, ha concedit 383.050,98 euros en matèria d’ajudes d’industrialització per a donar suport a les accions desenvolupades per associacions empresarials d’àmbit multisectorial i comarcal, així com per entitats que gestionen àrees industrials en la Comunitat Valenciana.

Un total de 10 associacions empresarials valencianes seran les beneficiàries d’aquesta subvenció amb dos programes. El primer programa està destinat a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials industrials d’àmbit multisectorial i comarcal.

La subvenció total concedida per a aquestes actuacions és de 343.128,51 euros. El segon programa contempla donar suport a les actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials en el territori valencià desenvolupades per entitats que gestionen àrees industrials. La subvenció total concedida per a aquestes actuacions és de 39.922,47 euros.

La directora general d’Indústria, Energia i Mines, Empar Martínez, ha destacat «el treball realitzat per l’equip, especialment en aquest exercici en el qual, sent tan delicat, s’ha aconseguit gestionar eficientment totes les convocatòries d’ajudes del centre directiu i publicar les concessions abans de finalitzar el mes de juliol».

Pel que fa al programa 1, les actuacions contemplades en aquesta subvenció són la contractació de col·laboracions externes, les despeses de personal propi i les despeses d’auditoria vinculades al pla d’actuació.

Quant al programa 2, la subvenció contempla despeses per a l’obtenció de certificacions registrals o documents substitutius exigits, les despeses de contractació de serveis tècnics, d’auditoria, consultoria o professionals necessaris per a l’elaboració d’un pla de mobilitat sostenible o d’un pla de seguretat i emergència per a l’àrea industrial.

Ajudes per a la indústria concedides

A aquesta convocatòria cal sumar les ajudes concedides a prop de 400 pimes industrials, subvencionant la inversió en maquinària i actius vinculats directament a la producció i, com a novetat els costos d’enginyeria industrial i l’adquisició d’actius immaterials com a llicències de programari específic, aplicacions a mesura, patents, llicències i dissenys industrials destinats a incrementar la productivitat empresarial i l’eficiència energètica i, per tant, de la competitivitat de les empreses.

Un total de 29.854.738,93 euros que es distribuiran entre els sectors industrials recollits en aquesta convocatòria emmarcada en la segona fase d’implantació del PEIV, subvencionant un terç del cost de les inversions a realitzar per les pimes valencianes. Aquesta quantitat duplica a la de l’exercici 2018 i suposa una inversió induïda de 96.384.335,40 euros.

D’altra banda, la convocatòria d’ajudes a les associacions empresarials industrials, dirigides a donar suport al desenvolupament d’accions de determinats sectors de la Comunitat Valenciana i en els eixos estratègics del PEIV esmentats anteriorment, s’han subvencionat actuacions per un import d’1.879.289,76 euros a desenvolupar per 28 associacions industrials.

És de destacar les ajudes destinades als sectors emergents de la indústria de la biotecnologia, la producció audiovisual, la producció de videojocs i la indústria de la valorització de residus, inclosos en aquestes convocatòries per primera vegada.

Està disponible tota la informació de l’ajuda en la resolució: consulteu-la ací.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA

Publicitat