Més de 1.200 joves comencen a treballar a ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el programa Avalem Joves Plus de Labora

47
PUBLICITAT

Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha engegat una iniciativa que permet que les entitats locals valencianes ja estiguen incorporant a les seues plantilles a les persones joves del programa de contractacions Avalem Joves Plus.

Així, més de 1.200 joves tindran l’oportunitat de treballar a ajuntaments de la Comunitat Valenciana en els propers 12 mesos.

En aquest sentit, més de 300 les entitats locals de la Comunitat Valenciana van sol·licitar participar en aquest programa, que va dirigit a persones joves d’entre 16 i 29 anys inscrites a Labora i al Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Aquests ajuts compten amb el cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu Plus.

Les persones joves que poden ser contractades per participar en aquest programa simplement han d’estar donades d’alta a Labora i inscrites al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Les persones contractades poden ser de la qualificació professional que requereixi cada ajuntament. D’aquesta manera, cada entitat local pot cobrir els llocs que consideri i oferir a les persones joves del seu àmbit geogràfic una primera experiència laboral al sector públic.

Els perfils professionals que es poden sol·licitar són des de persones amb grau universitari fins a persones amb formació bàsica. D’aquesta manera, es poden sol·licitar llocs de graduats a ADE, Ciències Polítiques, Comunicació Audiovisual, Dret, Arquitectura, entre d’altres, així com perfils tècnics de sistemes informàtics, animador sociocultural, així com de tasques administratives, entre moltes altres.

Les persones joves són un dels col·lectius prioritaris tant per a Labora com per a la Unió Europea. Per complir els objectius d’atenció a la joventut que s’ha plantejat la Unió Europea per al període 2021-2027, Labora destinarà el 45 % del total que té assignat a l’atenció a aquest col·lectiu.

D’aquesta manera, es pretén que més de 5.000 persones joves hi puguin participar, de manera que ascendiran més de 20.000 les que hauran pres part en aquestes ajudes des de l’any 2014, en què es van posar en marxa aquestes convocatòries.

Precisament, els resultats aconseguits en anys anteriors animen a reforçar aquestes iniciatives, ja que s’ha comprovat que un de cada tres joves que hi han participat estan treballant als sis mesos de finalitzar la seva participació.

Per inscriure’s a Labora cal sol·licitar cita prèvia a l’Espai Labora que us correspongui segons domicili. El personal orientador, per la seva banda, informarà dels tràmits necessaris per donar-se d’alta com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.