Mediterrani en viu, segur i sostenible

635
Turisme
PUBLICITAT

Nota de premsa de Turisme Comunitat Valenciana

Les condicions i motivacions per viatjar seran a partir d’ara diferents i variables. Per tant la planificació de la promoció de la Comunitat Valenciana com a destinació turística s’ha d’adaptar a aquestes circumstàncies diferents i variables en funció de la transició a la nova normalitat en cada mercat.

Turisme Comunitat Valenciana redefineix el seu pla de màrqueting 2020-2021 per escalar-en funció dels diferents escenaris possibles.

L’objectiu és intentar optimitzar tots els esforços per iniciar la remuntada de el sector turístic, l’activitat a la Comunitat Valenciana ha caigut un 33’6% amb pèrdues de 6.730 milions d’euros, segons Exceltur.

El nou pla de màrqueting, amb un pressupost de 16.200.000 euros, es basarà en la seguretat com a premissa i la sostenibilitat com a valor, per mostrar la Comunitat Valenciana com una destinació sostenible que aposta per experiències saludables, socialment responsables o que minimitzen els impactes sobre el medi ambient i la cultura del territori, com una destinació de referència per a turistes preocupats per la sostenibilitat de la planeta.

El pla diferència objectius i accions en 4 escenaris diferents:

Escenari previ (fins al juny)
S’inicia el desconfinament i s’obre la circulació entre comunitats autònomes. En aquest moment, Turisme Comunitat Valenciana iniciarà la comunicació amb el mercat nacional per reforçar la imatge de la Comunitat com a destinació segur, llançarà un nou portal d’informació turística i posarà en marxa un pla de contingència en les oficines Tourist Info, entre altres mesures.

Escenari d’obertura de mercat nacional (juliol-setembre)
Es permet viatjar per Espanya i es preveuen estades més curtes del que és habitual i viatges principalment amb cotxe. Davant d’un escenari amb turistes ja en la destinació, es reforçaran els missatges de consum segur i prevenció, a més de mantenir la promoció nacional amb presentacions on line a operadors nacionals.

Escenari d’obertura de l’mercat europeu (octubre 2020 – març 2021)
Es preveu que la demanda nacional mantinga el seu interès per viatjar en els ponts d’octubre, novembre i desembre i es concreti i activi inicialment la mobilitat entre països europeus. En aquest moment, es planteja, entre altres accions, la comunicació en els mercats internacionals més propers i la realització on line de presentacions de destinació a operadors internacionals.

Escenari d’obertura de mercats de mitjà i llarg radi (a partir de abril 2021)
Es preveu que continúe la reactivació de la demanda internacional a Europa i s’inicie el moviment de destinacions més llunyanes. En aquest escenari, el pla preveu activar la promoció en aquests mercats de mitjà i llarg radi i reactivar l’agenda nacional i internacional de fires i presentacions presencials.

El pla de màrqueting preveu en tot moment la col·laboració amb marques, destinacions i empreses turístiques de la Comunitat. De fet, es crearà una taula de coordinació per a la comunicació i la promoció de la destinació i s’elaborarà un pla de formació amb webinars per informar les empreses sobre l’evolució de cada mercat i producte turístic. Turisme Comunitat Valenciana comptarà amb informes propis amb vigilància de reserves a 3 i 6 mesos i escolta activa on line.