Marta Barrachina estudia noves vies de col·laboració entre la Diputació de Castelló i la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana

91
PUBLICITAT

La presidenta de la Diputació es reuneix amb la presidenta de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana (FCCV), Lorena Martínez, i el delegat provincial, Juanjo Ferrer, per a abordar la promoció dels valors de la caça, la formació i la problemàtica de la sobreabundància d’algunes espècies cinegètiques a la província

“La Federació de Caça treballa perquè siga reconeguda i es valore la funció necessària i imprescindible de la caça en el nostre territori i des de la Diputació volem contribuir a posar en valor aquesta labor i en la defensa dels interessos d’un col·lectiu tan important per a la nostra província com és el cinegètic”, ha exposat la presidenta de la Diputació

Coincidint amb l’inici de la temporada de caça, la presidenta de la Diputació Provincial de Castelló, Marta Barrachina, ha mantingut una trobada amb la presidenta de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana (FCCV), Lorena Martínez, i el delegat provincial, Juanjo Ferrer, per a escoltar les demandes i propostes d’un sector, “clau per a la conservació del territori i el medi ambient”.

Així ho ha afirmat la primera presidenta de la Diputació de Castelló després de la reunió amb la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana en la qual s’ha abordat la promoció dels valors de la caça, la formació i la problemàtica de la sobreabundància d’algunes espècies cinegètiques a la província.

“La Federació de Caça treballa perquè siga reconeguda i es valore la funció necessària i imprescindible de la caça en el nostre territori i des de la Diputació de Castelló volem contribuir a posar en valor aqueixa labor i en la defensa dels interessos d’un col·lectiu tan important a la nostra província com és el cinegètic”, ha exposat la presidenta de la Diputació.

En la trobada s’han abordat possibles vies de col·laboració entre la Diputació de Castelló i la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, entre elles l’execució de campaments cinegètics i l’escola de la caça. Coneixedors del dèficit de relleu generacional que des de fa uns anys afecta al sector, la FCCV aposta per promoure i ensenyar als menors les bondats de la caça.

Per a això, la federació proposa campaments cinegètics, dirigits a joves ja iniciats en l’activitat, en els quals es pretén donar a conéixer de primera mà les bondats de la caça, formar i assessorar els futurs caçadors i ensenyar les diferents modalitats de caça, sobretot les tradicionals, així com la cura dels animals auxiliars de caça, entre altres qüestions.

Una altra proposta de col·laboració entre tots dos estaria relacionat amb la sobreabundància de senglars a la província i com afecta al territori, amb l’objectiu posat a contribuir a una eficaç estratègia de gestió de les poblacions de senglars a la província. “Des de la Diputació de Castelló estudiarem aqueixes possibles vies de col·laboració perquè el sector tinga més suport i suport institucional”, ha explicat la presidenta de la Diputació.

Subvencions a cotos de caça

Dins d’aqueix suport institucional, la Junta de Govern de la Diputació Provincial ha aprovat subvencions per valor de 96.847,47 euros per a 89 titulars de cotos de caça registrats a la província de Castelló i destinades a la realització d’inversions que redunden en el benefici de la fauna i els ecosistemes.

Les ajudes tenen l’objectiu d’aconseguir una millor gestió del medi ambient quant a hàbitats, recursos hídrics, alimentosos i de refugi. “Amb aquestes ajudes concedides, la Diputació de Castelló impulsa accions perquè la caça es realitze d’una forma sostenible i el nostre camp estiga en les millors condicions possibles”, ha afegit la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina.

Les ajudes concedides serviran per a la la aclimatació i repoblacions, per a refugis, punts d’aigua i punts d’alimentació o per a la reposició i manteniment de la senyalització, entre altres activitats subvencionades.