L’UJI suspen l’activitat presencial a partir del 16 de març

463
UJI
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Universitat Jaume I de Castelló

La rectora de la Universitat Jaume I, seguint instruccions de la Generalitat Valenciana, i en coordinació amb la resta d’universitats públiques valencianes, ha acordat suspendre totes les activitats presencials acadèmiques a partir del pròxim dilluns 16 de març. 

Se suspenen també les activitats extraacadèmiques, d’extensió universitària, culturals, esportives, de formació permanent, actes i esdeveniments en seus universitàries, jornades i, en general, totes les que no corresponguen a la docència reglada.

Així mateix, seguint les indicacions de la Conselleria de Sanitat, se suspenen tots els programes de mobilitat i intercanvi de PDI, PAS i estudiantat que no estiguen ja iniciats. Si el personal o estudiantat de l’UJI es troba ja al país d’acolliment, es recomana seguir les indicacions de les autoritats competents.

Igualment, se suspenen les pràctiques curriculars i extracurriculars que es realitzen en empreses, organismes i institucions, a excepció d’aquelles que puguen realitzar-se mitjançant teletreball.

Mentre les autoritats acadèmiques i sanitàries de la Generalitat Valenciana no dicten instruccions sobre aquest tema, el Personal Docent i Investigador i el Personal d’Administració i Serveis continuaran assistint als seus llocs de treball. Durant els pròxims dies, es proporcionarà informació més detallada sobre possibilitats de teletreball i docència online.

Aquestes mesures especials es mantindran fins que la situació sanitària en relació amb el Coronavirus COVID–19 permeta la seua reconsideració o modificació.

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha volgut agrair la col·laboració i comprensió de tota la comunitat universitària davant d’una situació d’emergència sanitària en la qual protegir la salut de les persones és prioritari. “En un context d’evolució imprevisible, us pregue que sumem esforços per a minimitzar els elements de risc per a les persones i perquè, en la mesura que siga possible, l’activitat universitària es veja afectada el menys possible”, ha assenyalat.