L’oficina agrària de Vilafranca sense servei administratiu

159

DiaDia

La direcció de l’Oficina Comarcal Agrària ha comunicat als ajuntaments de la comarca que des de l’1 de gener l’oficina agrària de Vilafranca, anomenada Unitat Territorial de Vilafranca, no disposarà de servei d’atenció administrativa. La raó és que s’han produït diverses jubilacions a l’oficina de Vilafranca i a la de Morella. Per aquestes jubilacions i fins que es cobrisquen les places, les diligències administratives s’hauran de realitzar a l’Oficina Comarcal Agrària de Morella.

Per al registre es podrà utilitzar l’administració electrònica en el cas d’entitats jurídiques. En el cas de persones físiques es podran dirigir als registres de l’Oficina Comarcal Agrària de Morella o la Vall d’Alba, així com a l’Ajuntament de Vilafranca, l’Ofisam de la Diputació a Benassal o l’oficina Prop de Morella.

Pel que fa a l’atenció veterinària es mantindrà a Vilafranca els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14.30h. Així mateix l’atenció tècnica serà els dilluns o qualsevol altre dia a demanda del titular. En el període dels tràmits de la PAC es determinaran nous horaris.