– 330.000 euros és l’import màxim de les actuacions

El Consell ha donat el vistiplau a la subscripció del conveni de col·laboració entre la Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de Castelló, la Mancomunitat Comarcal Els Ports i l’associació d’empresaris ASETMICO per al desenvolupament del Pla de Governança i Dinamització Turística de la Mancomunitat Comarcal Els Ports.

L’import total màxim de les actuacions ascendeix a 330.000 euros que es finançaran entre les tres parts signatàries a parts iguals.

Els Plans de Governança i Dinamització Turística

Tenen per objecte la innovació, modernització, foment i consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l’oferta

El Consell ha autoritzat la subscripció de, a més del dels Ports, altres dos nous convenis de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i diferents entitats per al desenvolupament dels Plans de Governança i Dinamització Turística Alto Palancia i Espadán Mijares per a l’exercici 2018.

Mitjançant aquests convenis es proposen executar actuacions que persegueixen l’augment de la qualitat dels serveis turístics del territori, la millora del medi urbà i natural, l’ampliació i millora dels espais d’ús públic.

A més, suposen l’augment, diversificació i millora de l’oferta complementària, la posada en valor dels recursos turístics, la creació de nous productes, així com la sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de qualitat.

Els Plans de Governança i Dinamització Turística de la Comunitat Valenciana es configuren com una iniciativa de la Generalitat, instrumentada a través de la formalització de convenis entre l’Agència Valenciana del Turisme, les diputacions provincials i altres administracions públiques i ens privats.

Aquesta iniciativa està destinada a la innovació, modernització, foment i consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l’oferta, atenent fonamentalment a criteris de millora de la competitivitat, sostenibilitat i reequilibri socioterritorial.