L’IVF obrirà una nova línia de préstecs participatius després de realitzar 33 operacions de finançament a ‘startups’ i esgotar els sis milions de pressupost

124
PUBLICITAT

L’Institut Valencià de Finances (IVF) obrirà una nova línia de préstecs participatius en coinversió amb inversors privats després d’haver realitzat 33 operacions de finançament que han permés esgotar els sis milions d’euros de pressupost amb els quals estava dotada la línia actual. Les beneficiàries d’aquests préstecs han sigut startups de la Comunitat Valenciana que duen a terme projectes amb un alt component innovador.

El director general de l’IVF, Enrique Montes, ha realitzat un balanç “molt positiu” d’aquestes dades i ha destacat que els “excel·lents” resultats obtinguts “ens conviden a treballar en aquesta mateixa línia i a continuar donant suport a l’ecosistema innovador de la Comunitat Valenciana”.

Per això, ha anunciat que es publicarà en les pròximes setmanes una nova línia de préstecs participatius en coinversió amb inversors privats, amb finançament del programa FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027, en la qual s’estipularan condicions similars a les de la línia que ara es tanca.

Tal com ha explicat, les empreses de nova creació troben normalment traves a l’hora d’accedir a finançament a través de les entitats tradicionals, precisament per no comptar amb bagatge suficient que avale el seu projecte, per la qual cosa l’IVF “intenta cobrir eixa bretxa de mercat i atendre aquestes necessitats financeres mitjançant préstecs participatius que busquen secundar i impulsar aquests projectes innovadors des dels seus inicis”.

Els préstecs participatius són instruments de quasi capital que, a efectes mercantils, formen part dels fons propis de qui es beneficia d’ells. Aquest increment de solvència facilita la qualificació creditícia i, amb ella, l’accés al finançament atorgat per entitats financeres privades i fons d’inversió.

A més, la línia de préstecs participatius de l’IVF s’ha oferit en coinversió amb inversors privats, de manera que a l’aportació realitzada per l’IVF cal sumar els recursos que aquests mateixos projectes han rebut per part de la inversió privada.

Com ha explicat el director general, l’import del finançament aportat per l’IVF a aquests projectes ha de ser, com a mínim, del 50% de l’import de les aportacions realitzades pels inversors privats en aquestes empreses, i poden aconseguir com a màxim el 150% d’aquestes aportacions.

Inversió total de més de 20 milions d’euros

“Per això, als recursos aportats per l’IVF a aquests projectes cal sumar altres 14,4 milions d’euros addicionals que han rebut d’altres inversors, amb el que la inversió total generada en els mateixos ascendeix a més de 20 milions d’euros”, ha afirmat Montes.

L’IVF ha posat en el mercat aquesta línia de finançament a través de huit intermediaris financers que han actuat com a col·laboradors d’aquest organisme per a la gestió d’aquest producte. Segons ha destacat el director general, “comptar amb professionals especialitzats, que coneixen perfectament les peculiars característiques del sector innovador, aporta un valor afegit a la gestió pública i permet maximitzar l’aprofitament dels recursos.