L’IVAJ destina més de 10 milions d’euros a ajuntaments i mancomunitats per consolidar la Xarxa Jove

534
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha resolt la concessió de 10.450.000 euros per consolidar la Xarxa Jove mitjançant subvencions destinades a 164 ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Per a 130 ajuntaments amb població superior als 5.000 habitants, l’IVAJ, entitat dependent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, destina 7.306.000 euros, i per a 34 mancomunitats de municipis amb població inferior als 5.000 habitants la dotació dins de la línia ‘Xarxa Jove’ puja a 3.144.000 euros.

La Xarxa Jove és el sistema públic valencià de serveis a la joventut, i té caràcter de servei públic essencial perquè se’n deriven prestacions indispensables per satisfer les necessitats bàsiques personals i millorar les condicions de la qualitat de vida de la joventut.

La resolució publicada al DOGV conté la relació de les entitats locals i mancomunitats que poden sol·licitar ajudes per a la contractació de professionals de joventut, o bé mantenir les persones contractades o nomenades en exercici anteriors, i la quantitat concedida a cadascuna.

Selecció del personal

S’estableix que els processos de selecció del personal es faran tenint en compte les funcions i requisits contemplats al Pla concertat de joventut 2019-2023, de municipalització de les polítiques integrals de joventut, que inclou la contractació o el nomenament d’un grup de professionals de joventut amb funcions específiques de planificació, coordinació i organització de les polítiques integrals de joventut, i un altre grup que durà a terme funcions dintervenció directa amb les persones joves.

Així mateix, es preveu la contractació de psicòlegs i psicòlogues per atendre el benestar emocional de les persones joves al seu territori. En aquest cas, les activitats es faran en coordinació amb el departament de salut de la mancomunitat i del departament corresponent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La contractació o nomenament de personal s’ha de fer mitjançant un procediment selectiu en què es garantisquen els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Es valorarà com a mèrit la formació i lexperiència específica en polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari, incloses actuacions de voluntariat.

Xarxa Jove en acció

El treball que desenvolupa la Xarxa Jove a cada territori inclou un Pla Jove territorial, amb les dades necessàries per a l’elaboració del Mapa de recursos i serveis per a joves, enquestes, entrevistes a professionals de joventut i dades estadístiques.

També s’hi inclou l’organització d’un Fòrum Jove, com a eina de participació mitjançant la qual les administracions públiques i les persones joves dialoguen i treballen conjuntament per construir les polítiques públiques territorials i sectorials.

El suport a la Xarxa Jove suposa a més el desenvolupament de Programes de joventut que posen l’accent a l’educació en la participació per afavorir el contacte entre associacions i grups de joves, així com programes a Instituts d’Educació Secundària (IES), centres juvenils, associacions i grups del sector, per facilitar una participació més activa de les persones joves a tots els àmbits.

Així mateix, dins de les iniciatives es preveu l’impuls dels consells de Joventut i potencia les activitats de lleure educatiu, la informació juvenil i la difusió de programes de l’IVAJ en matèria de voluntariat, el Carnet Jove, l’Educació en Valors i les bones pràctiques de Joventut.